Dne 3. dubna byly zahájeny práce na novém portálu o Javě.