Byla uvolněna nová verze 3.0.1 stabilní řady. Oproti předchozí verzi obsahuje jen opravy mnoha chyb. Možnost stažení na adrese eclipse downloads