Byla uvolněna nová verze 1.2 oblíbeného frameworku Jakarta Struts. Mezi novými vlastnostmi mne především zaujala možnost použití zástupných znaků v definici akce a také nový formulářový validátor validwhen.