Byly zahájeny práce na Encyklopedii Javy v systému TWiki. Můžete se připojit na adrese   www.javacentrum.sk.