JDO - práce s persistentními objekty

Narozdíl od běžných Javovských objektů, které existují v paměti a přetrvávají pouze po dobu běhu aplikace, objekty persistentní jsou navíc uloženy v úložišti objektů, které je spravováno implementací JDO. Je tak nutno řešit problematiku synchronizace persistentních objektů, se kterými se pracuje v aplikaci, s úložištěm objektů. JDO proto zavádí mechanismus transakcí, během kterých se persistentní objekty mohou nacházet v různých stavech, v závislosti na tom, jaký je vztah instance v paměti a v objektovém úložišti.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy