Příručka pro programátora přecházejíceho na Javu 5.0 z nějaké starší verze Javy.