Vyhledávání
Text:
19.10.2017 2:00 - 21.10.2017 2:00 Konference GeeCON Praha
26.10.2017 17:30 - 20:30 2. Valašský JUG
13.11.2017 1:00 - 15.11.2017 1:00 JavaDays 2017
 

Java web services

Ročníková práce se zabývá technologiemi webových služeb a JavaServer Faces. V první kapitole jsou představeny prostředky pro práci s XML a s webovými službami. Druhá kapitola ukazuje použití webových služeb z hlediska poskytovatele a klienta. Kapitola třetí je věnována demonstračnímu projektu. Ten se skládá z webové služby běžící na serveru a klienta, který byl pro ukázku univerzálnosti webových služeb implementován v prostředí J2ME. Další, do značné míry nezávislou částí ročníkového projektu, je představení technologie JavaServer Faces. V první části představuji tento framework pro tvorbu GUI aplikací běžících na serveru. Součástí je opět ukázkový projekt, demonstrující možnosti této technologie.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy