EJB 2.x - role a ich zodpovednosti pri vývoji EJB

Ako som už spomenul v úvodnom článku, Enterprise JavaBeans je chápaná ako komponentovo orientovaná architektúra pre distribuovaný computing. Samotné Enterprise Beans (EB) sú jednoznačne najdôležitejšou súčasťou tejto architektúry. Sú určitým spojivom medzi ostatnými prvkami komplexného celku. Napriek tomu, že ostatné komponenty architektúry spolupracujú na celkovom výsledku, EB sú to, čo nesie najväčší podiel zodpovednosti.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy