EJB 2.x - Java RMI a komunikácia s EJB

Jeden z kľúčových aspektov EJB architektúry je distribuovanosť. Pod týmto výrazom sa rozumie, že nie všetky objekty musia bežať v rámci tej istej inštancie JVM (Java Virtual Machine). Otázka teda je, ako môžeme z objektu A, existujúceho v rámci jednej JVM, volať metódy objektu B, nachádzajúceho sa v úplne inej JVM? Odpoveďou z pohľadu EJB je použiť Remote Method Invocation (RMI).
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy