Jednoho večera mistr Fu s novicem navštívili shromáždění programátorů, kteří si přišli vyměnit zkušenosti. Jeden z programátorů se otázal novice, ke které škole on a mistr Fu náležejí. Když se dozvěděl, že následují Velkou Cestu Unixu, zrůznil jeho tvář údiv.

"Příkazový řádek v Unixu je syrový a zaostalý," pravil posměšně. "Moderní, dobře navržené operační systémy všechno dělají skrze grafické uživatelské rozhraní."

Mistr Fu nic neříkal, jen ukázal na měsíc. Na jeho vztaženou dlaň začal štěkat pes.

"Nerozumím!" řekl programátor.

Mistr Fu v tichosti ukázal na obraz Buddhy. Pak ukázal na okno.

"Co tím chcete říct?" ptal se programátor.

Mistr Fu ukázal programátorovi na čelo. Pak ukázal na balvan.

"Copak se nedokážete vyjádřit?" dožadoval se programátor.

Mistr Fu se zamyslel, dvakrát bacil programátora přes nos a mrštil jím do nejbližší popelnice.

Když se programátor snažil vyprostit z odpadků, pes popošel a pomočil ho.

V tom okamžiku programátor dosáhl osvícení.