Byla uvolněna nová verze 3.0 object/relational frameworku.