Tohle je učebnice jazyka C++, , kterou mohou používat jak samouci, tak i lektoři při organizované výuce. Začíná opravdu u základů a pokračuje až po poměrně pokročilé techniky.
Autoři samozřejmě začnou obecnými informacemi o jazyce C++, jeho historii a o implementacích na různých platformách, o překladu a podobně. Pak už napíší první program – co jiného než nějakou variaci na „Hello, world“ – a na něm vysvětlí základní pojmy jazyka C++. V dalších kapitolách přijdou postupně na řadu proměnné, složené datové typy, cykly a podmínky, větvení, funkce, práce s pamětí, prostory jmen, třídy atd. Poslední kapitola se věnuje některým součástem standardní šablonové knihovny jazyka C++. Jinými slovy, autor dodržuje v podstatě standardní postup výkladu programovacího jazyka, jak ho známe z lepších učebnic.
K jednotlivým kapitolám jsou připojena cvičení; odpovědi jsou v jedné z příloh. V dalších přílohách jsou základní informace o číselných soustavách, přehled vyhrazených slov, přehled znakové sady ASCII (pouze prvních 128 znaků), priority operátorů, přehledy součástí standardní knihovny atd.
Třetí vydání vychází z předchozích dvou, jsou v něm ale odstraněny mnohé chyby a doplněny některé drobnosti. Celá kniha je velice rozsáhlá; postupně a velmi detailně probírá všechny možné aspekty téměř každé konstrukce, na kterou můžete v C++ narazit. Přesto se přiznám, že mne příliš neoslovila; daleko víc se mi líbí např. třetí vydání Stroustrupovy knihy The C++ Programming Language, které je rozsahem podobné (ve skutečnosti je o něco menší), ale věnuje daleko více prostoru používání knihoven, a to na příkladech – někdy i poměrně rozsáhlých, a v žádném případě učebnicově samoúčelných.
To je ovšem ryze osobní dojem; setkal jsem se s řadou čtenářů předchozích dvou vydání, Pratovy knihy, kteří si pochvalovali, že jim tato učebnice pomohla jazyk C++ pochopit a opravdu se ho naučit – i když proklínali chyby, na které tam narazili.
(Pro určitost ještě dodávám, že třetí vydání Strousrupovy knihy The C++ Programming Language, vydané nakladatelstvím Addison-Wesley v r. 1998, bohužel nikdy nebylo přeloženo do češtiny. Přeloženo bylo druhé vydání, které ovšem pochází z roku 1991, z doby, kdy standardizace jazyka teprve začínala, takže v něm například zcela chybí informace o standardní knihovně a výklad o jazyce se na několika místech odchyluje od dnešní skutečnosti.)

Miroslav Virius