EJB 2.x - vytváranie, aktivácia, pasivácia a mazanie EJB objektov (základné princípy)

Vytváranie inštancií enterprise beanov je podstatne odlišné od vytvárania klasických inštancií Java objektov v rámci jednej JVM. V skutočnosti nemusí ani prísť k vytvoreniu novej inštancie beanu, ale EJB kontajner môže využiť už existujúce zdroje z takzvaného bean poolu, čo je niečo ako zásobník EJB objektov.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy