Unixový stoupenec se doslechl, že mistr Fu je obeznámen s Velkou Cestou a přišel se poučit. Mistr Fu mu řekl:

"Když patriarcha Thompson vynalezl Unix, nerozuměl mu. Během času do něj pronikal, a už jej nevynalézal.

Když patriarcha McIlroy vynalezl spojování příkazů rourou, věděl, že roura převrátí software, ale nevěděl, že roura převrátí myšlení.

Když patriarcha Ritchie vynalezl C, odsoudil programátory k tisíci pekel přeteklých bufferů, rozpadlých hald a zdivočelých ukazatelů.

Vskutku, patriarchové byli slepí a bláhoví!"

Unixový stoupenec se nad těmito slovy velmi rozzlobil.

"Tito osvícení", protestoval, "nám dali Velkou Cestu Unixu. Ano, budeme-li se jim vysmívat, karmický zákon nám přinese znovuzrození v podobě zvířat či MCSE."

Mistr Fu se otázal: "Vytvořil jsi někdy program bez kompromisu a bez vady?"

"Ne," připustil unixový stoupenec, "takový kód není."

"Moudrost patriarchů spočívala v tom," pravil mistr Fu, "že věděli, že jsou bláhoví."

Při těchto slovech dosáhl unixový stoupenec osvícení.