Žák se obrátil na mistra Fu: "Říká se, že pravou moc nad Unixem drží společnost jménem SCO."

Mistr Fu přikývl.

Žák pokračoval: "Říká se však také, že pravou moc nad Unixem drží společnost jménem OpenGroup."

Mistr Fu přikývl.

Žák se zeptal: "Jak je to možné?"

Mistr Fu odvětil:

"SCO skutečně vládne nad zdrojovým kódem Unixu, ale zdrojáky Unixu nejsou Unix. OpenGroup skutečně vládne nad názvem Unixu, ale název Unixu není Unix."

Žák se otázal: "V čem tedy spočívá povaha Unixu?"

Mistr Fu pravil:

"V kódu není. V názvu není. V mysli není. Ve věcech není. Stále se proměnuje, přesto zůstává beze změny."

"Povaha Unixu je prostá a prázdná. Protože je prostá a prázdná, je mocnější nežli tajfun."

"Svět lidí pro ni není než slaměný pes. Neúprosně se odhaluje v myslích programátorů. Připodobňuje koncepce k vlastní přirozenosti. Veškerý software, který s ní může soutěžit, musí být takovýto: prázdný, prázdný, hluboce prázdný, dokonale ryzí, osvícení budiž sláva!"

Při těchto slovech žák dosáhl osvícení.