Byla uvolněna nová verze 4.0.2 aplikačního serveru JBoss.