EJB 2.x - Entity Beans (základné informácie)

Entity Bean (ďalej aj ako EB) reprezentuje perzistentný objekt, ktorý obvykle korešponduje s jedným alebo viacerými (v prípade previazaných tabuliek) riadkami relačnej databázovej tabuľky. Vlastnosť dlhodobej perzistencie je črta, ktorá najviac odlišuje EB od ostatných dvoch typov, pretože napríklad Session Bean dokážu tiež uchovávať stav, ale na relatívne krátku dobu. Ak si odmyslíme totálne poškodenie databázy, EB by mali prežiť aj pád aplikačného servera.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy