JNDI - predstavenie architektúry

Cieľom JNDI je priniesť použiteľné rozhranie na prácu s rôznymi mennými a adresárovými službami. Tieto články o Java Naming and Directory Interface (JNDI) si stanovujú za cieľ predovšetkým priniesť doplnkové informácie k Enterprise JavaBeans 2.x, pretože architektúra JNDI je veľmi úzko prepojená nielen s technológiou EJB, ale aj s celým J2EE.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy