BlueJ – vývojové prostředí pro výuku jazyka Java (formát PDF)

Příspěvek z konference Objekty 2004. Seznamuje seznamuje s vývojovým prostředím BlueJ, které bylo vyvinuto
speciálně pro počáteční fáze výuky objektově orientovaného programování v jazyku Java. BlueJ studentům umožňuje navrhovat diagram tříd vyvíjené aplikace v zjednodušené verzi jazyka UML. Z tohoto diagramu pak automaticky vytváří kostry tříd a naopak všechny změny v těchto třídách následně promítá do diagramu.

Hlavní výhodou prostředí BlueJ je však jeho interaktivnost. BlueJ umožňuje uživateli přímo posílat zprávy jednotlivým třídám a jejich instancím. Kromě toho přidává i řadu dalších funkcí využitelných zejména při výuce základů objektově orientovaného programování – např. interaktivní generování testů. Článek seznamuje se základními vlastnostmi tohoto vývojového prostředí a ukazuje, jaké výhody může přinést jeho nasazení ve výuce.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy