EJB 2.x - Entity Beans (deklarácia component rozhraní I)

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, že klient pristupuje k entity alebo session beans prostredníctvom ich component rozhraní. Toto rozhranie pozostáva buď z lokálneho rozhrania, remote rozhrania alebo oboch rozhraní súčasne. Keďže klient nemôže pristupovať k EJB priamo, všetky služby, ktoré majú byť pre klientov dostupné, musia byť sprístupnené práve cez component rozhranie.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy