EJB 2.x - Entity Beans (deklarácia component rozhraní II)

V predchádzajúcom článku sme začali vytvárať rozhrania pre entity beans, ktoré budeme potrebovať pre náš príklad elektronickej aukcie. V tomto článku budeme pokračovať, pričom si vytvoríme a popíšeme ďalšie component rozhrania a niekoľko pomocných tried. Tento článok bude teda prevažne naplnený zdrojovým kódom.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy