Sepsal jsem popis struktury tohoto portálu, jaký typ příspěvků obsahuje a jak mají být zařazeny. Odkaz na tento popis je přímo v hlavním menu - Struktura portálu. Také bylo přidáno nové pole původní název k odkazům na článek, které obsahuje název článku v původním jazyce.