Apache Wicket - Znovupoužitelné komponenty

Aleš Dostál
Tvorba vlastních komponent je u komponentově orientovaného web frameworku, důležitá vlastnost. Jen težko bych hledal projekt, který by si vystačil s existujícími vlastnostmi a komponenty daného rámce a nesnažil se o vlastní tvorbu.

Ve Wicketu je tvorba nových komponent jednoduchá....

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy