Byla uvolněna nová verze 1.1 jTDS --- JDBC driver pro databáze MS SQL a Sybase.