EJB 2.x - Entity Beans (definícia triedy primárneho kľúča)

Každý entitný objekt musí mať asociovaný objekt primárneho kľúča, alebo jednoducho primárny kľúč. Táto požiadavka vyplýva z toho, že entitné objekty v drvivej väčšine prípadov korešpondujú s riadkami v obvykle previazaných tabuľkách relačnej databázy. Dokonca aj keď by ste použili entitný objekt na reprezentáciu iného typu dát, stále budete musieť asociovať primárny kľúč s každým unikátnym elementom vašej dátovej štruktúry.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy