JNDI - environment properties (možnosti nastavenia)

Existujú tri základné spôsoby, ako je možné nastaviť environment properties, respektíve premenné prostredia pri JNDI. Prvý spôsob predpokladá použitie špeciálneho konfiguračného objektu, ktorý predáme konštruktoru objektu triedy InitialContext. Druhý spôsob využíva zadanie aplikačných parametrov pri štarte aplikácie využívajúcej JNDI. Tretí spôsob je v uložení premenných do konfiguračného súboru *.properties.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy