EJB 2.x - Entity Beans (deklarácia home rozhrania)

Každá entity alebo session bean musí mať home rozhranie, ktoré môže byť odvodené z javax.ejb.EJBHome, respektíve z javax.ejb.EJBLocalHome rozhrania. Home rozhranie poskytuje metódy, ktoré umožňujú klientom vytvárať, hľadať a odstraňovať EJB inštancie. V prípade entity beans umožňuje toto rozhranie aj získavať referencie na existujúce entitné objekty a vykonávať príslušné biznis metódy. Metódy na mazanie entitných objektov sú súčasťou deklarácie home rozhraní, ale vy sami ste zodpovední za obsah metód na vytváranie a vyhľadávanie entitných objektov a za vykonávanie biznis logiky.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy