EJB 2.x - Entity Beans (implementácia rozhraní a biznis metód)

Cieľom predošlých článkov bolo vysvetliť, ako zadeklarovať rozhrania pre entity beans, ktoré sú vystavené voči klientom. Nezaoberali sme sa však zatiaľ implementačnými detailmi. Treba však povedať, že v ďalších článkoch budeme musieť rozlišovať medzi BMP a CMP perzistentným mechanizmom. Na druhej strane sú však určité oblasti, ktoré sú spoločné pre oba mechanizmy. Aby sme mohli pokračovať ďalej, musíme správne pochopiť funkciu niektorých rozhraní špecifických pre implementačné entitné triedy.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy