EJB 2.x - Entity Beans (callback metódy a životný cyklus)

EJB kontajner spravuje životný cyklus entitných objektov prostredníctvom množiny callback metód vykonávaných nad príslušnými inštanciami. Tieto metódy sú jednak z tých definovaných v rozhraní EntityBean, jednak sú to metódy potrebné na zabezpečenie funkcionality definovanej v home rozhraní. Vy ste zodpovední za implementáciu týchto metód, takže je pre vás dôležité vedieť, kedy sú tieto metód volané a čo môžeme od nich očakávať.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy