Využití continuations k tvorbě webových aplikací

Continuation je vypůjčený výraz z jazyku Scheme a označuje se pomocí něj funkce nebo objekt, který reprezentuje aktuální stav (stacktrace a hodnoty proměnných) programu během jeho vykonávání. Continuation sám o sobě může posloužit k realizaci programového přerušení a následného pokračování. Díky tomu je možné velice jednoduše naprogramovat přechody mezi jednotlivý stavy webové aplikace.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy