JNDI - využitie environment properties a metóda lookup()

V tomto článku sa detailne pozrieme na to, akým spôsobom môžeme získať informácie obsiahnuté v premenných prostredia. Dozvieme sa, prostredníctvom akého objektu sú tieto informácie dostupné, a v druhej časti sa pozrieme bližšie na možnosti a využitie metódy lookup.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy