EJB 2.x - Entity Beans (BMP) - vytvorenie a použitie dátového zdroja

Bez ohľadu na to, či používate ORM (Object-Relational Mapping) alebo nie, mali by ste poznať aspoň základy technológie JDBC, ak chcete implementovať vaše entity beans použitím BMP (Bean-Managed Persistence). Preto tu budem predpokladať, že určité základy JDBC máte. V opačnom prípade vám odporúčam si ich naštudovať.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy