EJB 2.x - Entity Beans (BMP) - vytvorenie entitnej triedy

Už viete, že ak sa rozhodnete vo vašich entitných triedach využívať princíp BMP, budete si musieť zabezpečiť obsah volania jednotlivých callback metód vo vlastnej réžii. Vieme tiež, že ak klient zavolá metódu create nachádzajúcu sa v home rozhraní entitnej triedy, kontajner zavolá korešpondujúcu metódu ejbCreate, volanú nad inštanciou požadovanej entitnej triedy.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy