Minitutoriál: Eclipse, Tomcat a vývoj JSP a Servletu

Hodně často v diskusních skupinách javy zaznívá otázka, jak vyvíjet JSP a Servlety v IDE Eclipse. IDE Eclipse nemá přímou vestavěnou podporu pro JSP, Servlety nebo nasazení (deploying) do prostředí servletového kontejneru. K tomuto účelu je zapotřebí použít některý z plug-inu. Protože jsem se rozhodl napsat tento příspěvek pro začínající vývojáře, použijeme plug-in Sysdeo Eclipse Tomcat Launcher plugin. To předpokládá, že je již nainstalovaný servletový kontejner Tomcat.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy