EJB 2.x - Entity Beans (BMP - načítanie a uloženie entitného objektu)

Okrem vykonávania rôznych biznis metód, má entitná trieda najviac práce so synchronizovaním svojho stavu s korešpondujúcimi dátami v podkladovej databáze. K tomuto účelu sú určené dve špeciálne metódy, ejbLoad a ejbStore.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy