EJB 2.x - Entity Beans (BMP - spolupráca medzi entitami)

V predchádzajúcom článku sme načrtli spôsob implementácie synchronizačných metód ejbLoad a ejbStore. Ako ste si mohli všimnúť, v prvej menovanej metóde sme, čo sa týka predmetu (objektu) aukcie, nemali k dispozícii priamo tento predmet (ako objekt triedy Item), ale iba hodnotu jeho primárneho kľúča.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy