EJB 2.x - Entity Beans (BMP - finder metódy a mazanie entít)

Keď klient zavolá nejakú vyhľadávaciu metódu find, kontajner následne zavolá korešpondujúcu ejbFind metódu. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že v prípade tejto metódy ste zodpovedný iba za vrátenie hodnoty primárneho kľúča, ktorý zodpovedá zadaným kritériám vyhľadávacej metódy.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy