JavaScript timers - naše staré hodiny, bijí čtyři hodiny

Absolutním Cimrmanovým rýmem začínám další ze série článků o Javascriptu. V něm bych chtěl rozebrat pár postřehů při práci s časovači (timery) v JavaScriptu. Ty se používají k lecčemu - při jQuery animacích, zobrazování aktuálního času, periodickém dotazováním serveru atp. Intuitivně jsme vždycky tušili, že jejich časování nemusí být úplně přesné, ale přesto jsme hrubě podcenili význam pro aplikaci, pro kterou je aktuální čas zásadní.

Stáli jsme před relativně jednoduchým problémem. Odpočítávat čas do okamžiku T a vypočítávat slevu v ceně na základě času, který do okamžiku T zbývá. Samozřejmě všechny údaje (ať čas nebo cena) musely být u všech klientů naprosto stejné a musely se měnit každou vteřinu. Tento jednoduchý problém nás ale docela potrápil a proto vznikl tento článek, který by měl zachytit problémy a jejich řešení.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy