Možná jste se již dočetli, že se v Sunu chystáme překládat některé stránky na www.netbeans.org do češtiny. Ačkoliv se NetBeans vyvíjí převážně v ČR, dokumentaci píší rodilí mluvčí, a tak paradoxně dokumenty musíme pracně překládat, pokud chceme mít českou verzi. Zatím se podařilo přeložit následující stránky pro verzi 5.0:

http://www.netbeans.org/index_cs.html
http://www.netbeans.org/kb/50/quickstart_cs.html
http://platform.netbeans.org/tutorials/quickstart-nbm_cs.html
http://www.netbeans.org/products/mobility/index_cs.html
http://www.netbeans.org/products/mobility/features_cs.html
http://www.netbeans.org/kb/50/quickstart-mobility_cs.html

Aktualizace: zde si můžete přečíst český článek o novinkách ve verzi 5.0.

Další skvělá novinka je, že Petr Adámek z Masarykovy univerzity v Brně se rozhodl lokalizovat IDE jako takové. Zde je jeho Twiki stránka:

http://kore.fi.muni.cz:5080/wiki/index.php/Lokalizace_NetBeans

Pokud se chcete připojit k překladům webu, kontaktujte mě na adrese roman dot strobl at sun dot com, případně pro překlad IDE kontaktujte Petra na adrese petr dot adamek at bilysklep dot cz.

Aktualizace: první buildy s češtinou jsou dostupné (vyberte daily build a poslední volbu v nabídce jazyků). Rozsah lokalizace je zatím celkem malý. Pokud váš operační systém běží v jiném než českém jazykovém prostředí, přidejte na příkazovou řádku -locale cs.