V létě plánuje Sun výdání nové verze javy 6.0 (Mustang), už teď můžeme nakouknout, jaké změny se na nás chystají a jaké novinky budeme moci využívat. Mě nejvíce zaujalo:
  1. zařazení podpory ukladání GIFu, neb patřičný patent vypršel
  2. provázanost s desktopem, z javy bude možno otevřít preferovaný prohlížeč, editor nového e-mailu, nebo aplikaci asociovanou s daným MIME typem souboru, či minimalizování aplikace do panelu (system-tray)
  3. rychlá úvodní obrazovka (splash screen), konfigurovaná v manifest.mf
  4. třída java.io.File vydá velikost volného mista na disku a umožní zjišťovat a manipulovat s přístupovými právy k souboru
  5. JDBC 4.0