Hibernate: přistupovat pomocí polí nebo vlastností?

Lukáš Křečan
O co jde? Když mapuji entity, můžu si vybrat, jak bude Hibernate k objektům přistupovat. Mohu například napsat takovouto třídu. V takovémto případě bude při načítání z databáze Hibernate data zapisovat přímo do polí. To znamená, že například pro ID nemusíme mít vůbec set metodu, Hibernate nebo jiný JPA poskytovatel to tam magicky zapíše. Nebo mohu zvolit druhou variantu. Když mapuji entity, můžu si vybrat, jak bude Hibernate k objektům přistupovat. Mohu například napsat takovouto třídu. V tomto případě jsem dal anotace nad get metody a Hibernatu jsem tím dal najevo, že má pro přístup používat vlastnosti (property). Tzn. při plnění instancí z databáze bude volat set metody, při ukládání do databáze bude používat hodnoty z get metod. Protože tu tvrdošíjně používám českou terminologii, shrnu to do slovníku. Field access – přístup pomocí polí – anotace nad poli. Property access – přístup pomocí vlastností – anotace nad get metodami.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy