Používame Hibernate - stostranový tutoriál v slovenskom preklade

Gary Mak
Hibernate je de facto štandardom pre implementáciu objektovo-relačného mapovania (ORM) v Jave. Gary Mak zverejnil sériu článkov, ktorá obsiahlym a vyčerpávajúcim spôsobom ukazuje základnú filozofiu Hibernate a princípy ORM a na praktických príkladoch ukazuje typické postupy mapovania a použitie v Java kóde. Vyše sto strán užitočných informácií, ktoré sú voľne k dispozícii v podobe slovenského prekladu, si môžete stiahnuť v PDF formáte.
Diskuzní příspěvky
s ?
Róbert Novotný   Re: ?
Cyril Sochor   Re: Re: ?