Spring MVC: GET kontroler

Petr Jůza
Spring MVC nabízí pro zpracování požadavku GET dva základní kontrolery: ParameterizableViewController - jednoduchý kontroler, který pouze vyžaduje zadání cílového view, které se následně zobrazí. BaseCommandController - kontroler, který pracuje s parametry requestu přes commandy. Tedy kontroler automaticky mapuje parametry requestu do atributů objektu (commandu), je možné využívat validace, bindery apod...
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy