JNDI - zabezpečenie prístupu a riešenie častých problémov s JNDI

Niektorí poskytovatelia adresárových služieb, ako je LDAP, môžu vyžadovať od klienta prístupové meno a heslo pri snahe o pripojení a hľadaní objektov v rámci namespace. Spôsob, ako obvykle splniť požiadavky poskytovateľa, je nastaviť potrebné premenné prostredia pre InitialContext. V tomto článku sa pozrieme, ako na to. V závere si vysvetlíme riešenie bežných problémov, s ktorými sa môžeme stretnúť pri práci s JNDI.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy