Tranzitivní závislosti v Mavenu z pohledu návrhu modulu

Dagi
Tranzitivní závislosti v Mavenu neodpouštějí chyby v návrhu struktury modulů. Pojďme se podívat na to s čím je potřeba počítat. Mějme modul Foo. Tento modul je použit jednak v kontextu serveru, jako součást webové aplikace, a jednak v lokálním kontextu jako součást command line nástroje. Modul Foo má pro svojí řadu několik závislostí. Řekněme jednu společnou pro obě prostředí a potom dvě rozdílné množiny, každou pro jedno prostředí, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy