Na java.cz se již objevil odkaz na návrh closures v JDK 7 a na některé reakce. Kromě closures jsou nyní připravené některé další plány pro vylepšení syntaxe v JDK 7. Kolem těchto návrhů jsou celkem vášnivé diskuze. Část vývojářů si přeje, aby se syntaxe javy neměnila, protože jako v případě generics v JDK 5 může takovýmito změnamy dojít ke zvýšení komplexity jazyka, což je problém pro lidi, kteří s javou začínají. Na druhou stranu mnoho vývojářů si přeje další vylepšení, protože je znají např. z různých skriptovacích jazyků.

JDK 6 nepřináší téměř žádné změny syntaxe, zato přináší mnoho vylepšní především ve Swingu, podporu pro MS Vista, GTK a další vylepšení především pro Javu na desktopu. JDK 7 by však opět měla přinést vylepšení syntaxe, jako se tak stalo v případě JDK 5. Zde jsou odkazy na příspěvky o nových plánovaných vlastnostech pro Dolphin JDK 7.
  1. Podpora pro XML přímo v Javě: blog - Mark Reinhold
  2. Super-packages: blog - Gilad Bracha
  3. Closures: blog - Peter Ahé
  4. Anotace pro detekci chyb: JSR 305 od Billa Pugha.