EJB 2.x - Entity Beans (BMP - deployment entity)

V tomto článku zakončíme tématiku BMP (Bean Managed Persistence), a to tým, že si ukážeme, ako nami vytvorené triedy a rozhrania nasadíme na aplikačný server. Vytvoríme si konfiguračný súbor označovaný ako deployment descriptor a ukážeme si, ako našu entitu otestovať.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy