Analýza a realizácia vybraných návrhových vzorov použitím AspectJ

Martin Škurla
Článok sa venuje prehľadu niektorých vzorov aspektovo orientovaného programovania (AOP) s prihliadnutím na vzory Wormhole, Cuckoo's Egg a Border Control.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy