Spring One - den druhý

Dnešní den přenesl (alespoň v mém případě) řadu roztrpčení. K tomu se ale dostanu až o pár odstavců později. Dnešní keynote se nesla v duchu Lean software development - a to především ve smyslu, jak se co nejrychleji dostat z fáze vývoje do fáze produkčního běhu. Přednáška byla poměrně zajímavá - Adrian Colyer ukazoval prostřednictvím STS živý deployment Spring / Grails aplikací (byť) triviálních přímo na Google App Engine nebo na Amazon EC2. Ačkoliv pro to zatím nemám usecase, praktická ukázka byla skutečně impresivní. Adrian je především skvělý přednášející, který je schopný živě reagovat na odezvu publika a vkládat skutečně zajímavé oživující prvky, které udrží dobrou náladu a pozornost posluchačů (jako třeba bílý tučnák, kterého v průběhu přednášky trestal za jakoukoliv chybu, která se mu ukázkách povedla). Kéž bych uměl své přednášky udělat tak zajímavé jako on ;-) . To co jsem si z přednášky odnesl je to, že nasadit Spring aplikaci na GAE nebo EC2 nemusí být zase tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy