JasperServer Input Controls pro volbu více hodnot

Josef Petrák

Dříve či později při vývoji reportů nad JasperServer narazíte na požadavek, aby parametry a vstupní prvky dovolovaly zvolit více jak jednu hodnotu. Typicky je třeba prvek, kde se volí právě jeden prvek, jeden a nebo všechny, a nebo jeden až všechny. Dnes popíšu, jak vytvořit vstupní prvek s možností volby různého počtu hodnot. Základem je definice parametru. Stačí v iReport editoru, v panelu Struktura dokumentu (Document structure) kliknout pravým tlačítkem na Parametry (Parameters) a Add… > Parameter. Důležité je nastavit datový typ java.util.Collection.

Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy